tell edarikala

لوازم التحریر


جستجو بر اساس برند
دسترسی سریع

شیرازه

شیرازه از لوازم مصرفی در دفاتر فنی می باشد ، شیرازه در مجلد کردن سریع و کم هزینه جزوه ها و اوراق رسمی مورد استفاده می باشد. از شیرازه همواره به همراه طلق های رنگی استفاده می شود.


محبوب های شیرازه

85,000 تومان
95,000 تومان
74,500 تومان
90,000 تومان
63,000 تومان

پرفروش های شیرازه

85,000 تومان
63,000 تومان
74,500 تومان
90,000 تومان
95,000 تومان

جدید ترین های شیرازه

95,000 تومان
90,000 تومان
85,000 تومان
74,500 تومان
63,000 تومان

بالا